Nasza drużyna

Zygmunt Fura – Prezes Fundacji Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej

dr Zygmunt Fura

dr nauk chemicznych | absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Chemik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, także studia fizyki i podyplomowe prawa autorskiego.

Współzałożyciel Polskiego Klubu Ekologicznego (23.09.1980) , w latach 1980-1988 prezes Okręgu Małopolska PKE oraz członek  władz najwyższych PKE. Uczestnik wielu konferencji ekologicznych i demonstracji w ponad 20 krajach świata, dziennikarz , autor ponad 200 artykułów o tematyce ekologicznej, aktualnie Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska .Uczestnik wielu kampanii na rzecz ochrony  powietrza i walki ze smogiem.

W roku 1985  stypendysta Rządu USA – wyjazd studyjny (4 miesiące) na zaproszenie EPA(Amerykańska Agencja Ochrony Srodowiska).Posiadacz certyfikatu znajomości problemów ekologicznych USA.W roku 1987 uczestnik debaty i seminarium w Wilson Center Waszyngton (Pprzemiany w Europie Wschodniej i problemy ekologiczne), w jednym z najbardziej prestiżowych think-tanków w świecie.

W roku 2016 wspołzałożyciel i aktualnie  Prezes Fundacji Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej. Odznaczony Honoris Gratia za zasługi dla Krakowa oraz Odznaka “Za Zasługi dla Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej” Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Koszykówki, Kordelas Leśnika Polskiego.

Pasjonat sportu i dobrej muzyki rockowej

Zbigniew Witkowski  –  Wiceprezes Zarządu Fundacji MIPiSE

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prof. dr hab. | Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, biologia, ekologia owadów, ochrona ekosystemów, wpływ turystyki na środowisko, członek rad naukowych parków narodowych, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, były Prezes Zarządu Głównego PKE, aktualnie Prezes Zarządu Okręgu PKE Małopolska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej, autor ponad 300 opracowań, publikacji i ekspertyz ekologicznych.

ekspert d/s oceny środowiskowej inwestycji

Tadeusz Kopta

dr inż. Tadeusz Kopta

dr inż. | Absolwent Politechniki Krakowskiej

Absolwent Politechniki Krakowskiej, doktorat na Uniwersytecie Szczecińskim: alternatywna polityka transportowa wg. zasad ekorozwoju, specjalista w zakresie polityki transportowej, autor podręczników o projektowaniu infrastruktury rowerowej i wpływie transportu na środowisko, organizator pierwszych w Polsce demonstracji rowerowej (5.06.1985), uczestnik światowych konferencji także w USA(ONZ), posiadacz licznych certyfikatów w zakresie polityki transportowej, w PKE od 1981 roku, aktualnie członek Rady Naukowej PKE Małopolska,

kierownik projektu “polityka komunikacyjna”

Jakub Andrzej Kaźmierczak

mgr Jakub Kaźmierczak

mgr, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

analityki i ekspert od zagrożeń ekologicznych: katastrofy i awarie. Ocena stanu  technicznego przemysłowych i komunalnych instalacji krytycznych (rurociągi, zbiorniki, cysterny, dachy), metoda emisji akustycznej: 15 lat doświadczenia i praktyki. Certyfikaty  krajowe i zagraniczne.- Kierownik Laboratorium w Acoustic Emission Diagnostic Polska.

Zofia Stompor

mgr inż. Zofia Stompor

Mgr inż. inżynierii środowiska, Koordynator Pilotażowego Klastra Energii
„Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego”, współrealizator wielu innowacyjnych projektów krajowych i międzynarodowych –
problematyka ekorozwoju lokalnego,odnawialne zródła energii. Koordynator projektów OZE.

Paweł Fura

mgr Paweł Fura

mgr historii, spec. nauczycielska | absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Z zawodu informatyk programista, z zamiłowania podróżnik. Zwiedził ponad 25 krajów świata. Niegdyś rysownik, fotograf i kamerzysta. Administrator witryny Fundacji. Miłośnik informatyki, historii i astronomii.