Kronika. U zarania PKE 1980-1983.

W jubileuszowym roku na 40 lecie PKE, przy ogromnym nadludzkim wysiłku wydaliśmy historię PKE – Polskiego Klubu Ekologicznego, pierwszego niezależnego stowarzyszenia ekologicznego w Bloku Wschodnim. Autor to jeden z najwspanialszych dziennikarzy red. Stefan Maciejewski -sędziwy już pan bo 85 letni. Ale jak sam mówi zdążył to napisać i zostawić pokoleniu. Red. Maciejewski ma mandat moralny żeby historię PKE napisać, bo jest twórcą PKE. Jeden z trzech żyjących twórców, ze ścisłej grupy organizacyjnej. Ja Stefanowi towarzyszyłem od chwili utworzenia PKE. To piękne dzieło wydane w pięknej oprawie, twarda okładka – ponad 330 stron, fakty, historia, dokumenty, zdjęcia, odezwy, memoriały, petycje, listy protestacyjne. Opisuje pierwsze 3 lata PKE – najgorętsze i bardzo znaczące dla pozycji PKE. To ważny dokument dla tych wszystkich którzy w PKE byli, tworzyli i w roku 1980 stali po właściwej stronie. Nawet dla tych którzy pózniej doszli, nie znają historii PKE, jego etosu. Tto trzeba znać. Kraków jest kolebką PKE. PKE Małopolska ceni i chroni historie PKE. Kronika obejmuje gorace lata dla PKE 1980-1983. Dokumentacja tworzenia podstawowych dokumentów, jak deklaracji ideowej i statutu. Memoriały do Sejmu, Władz Polski, Krakowa, historyczne z podpisami. Można więc zorientować się o osobach, naukowcach, którzy dzisiaj ci żyjący są rektorami, znaczącymi naukowcami. Wówczas w roku 1980 byli z nami, byli po właściwej stronie. To cenny dokument. Pokazuje równocześnie jak, i w jakim kierunku dzisiaj PKE tak zróżnicowany odszedł od wielu istotnych założen,jego historycznej roli. Założyciele PKE ,ci żyjący z łezką w oczach wspominaja te czasy i wymieniaja refleksje. Trochę jest żalu. Trzeba powrócić do zródeł PKE, jego deklaracji ideowej i etosu. To jest możliwe za sprawą Krakowa żyjącej grupy twórców PKE.

W 1983 roku PKE liczył ok. 3 tys.członków, i miał struktury w kazdym województwie. Jego siłą była Rada Naukowa, kierował nią Prof. Andrzej Manecki, dzisiaj w Małopolsce. Ja mam okazję kontynuowac jego dzieło.

Ksiązka wydana w serii pilotażowej. Będą dodruki. Najpierw książka trafi do tych którzy byli u zarania PKE, trafi do bibliotek także w świecie.

Ci, którzy chcą nabyć książkę proszę o kontakt najlepiej telefoniczny 690 948 966 lub email : kontakt@pke-krakow.pl.

W pierwszym rzędzie otrzymają ci, którzy w tej książce są wymienieni. Ci, którzy w latach 1980-1983, -1985 tworzyli PKE. Wydaniem – dodrukiem i dystrybucją Kroniki zajmuje się Fundacja Miedzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej (www.intereko-instytut.pl). Bedziemy wdzięczni za finansowe wsparcie nas i wzmocnienie funduszu wydawniczego. Nr konta: 94 1540 1115 2044 5735 9937 0003

Wspólnota która zapomina o swojej przeszłosci i historii nie ma przyszłosci.

dr Zygmunt Fura, jeden z twórców PKE. W latach 1980-1988 w kierownictwie władz PKE, także b.Prezes Zarzadu Okręgu Małopolska PKE. Aktualnie Przewodniczacy Rady Naukowej PKE Małopolska.

Nowa Etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła. Cz. III – debata (wideo)

Zadania katolika w ochronie środowiska, teraz i w perspektywie. Czy potrzebna jest nowa etyka? Czy nie wystarczy powrót do źródeł, do etyki chrześcijańskiej?

Temat debaty nawiązuje do ksiażeczki pod takim samym tytułem autorstwa Margueritte A.Peters (wydawnictwo www.loretanki.pl).

Wykład – wstęp do dyskusji wygłosił prof. dr hab . Zbigniew Mirek. Po wykładzie odbyła się debata, w której udział wzięli: Andrzej Słomianowski (Niemcy) – literat i poeta. Ks. Arcybiskup Wacław Depo. Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Prezes Zarządu PKE Małopolska, lider Grupy Ekologia Konserwatywna, oraz Sławomir Mazurek, były Wiceminister Srodowiska, Główny Ekolog Banku Ochrony Srodowiska.

Debata odbyła się 15 marca 2021 r. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Organizatorzy: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego – Małopolska oraz Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej. Partnerzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kraków, MPO Kraków, Wodociągi Kraków oraz Lafarge Polska.

Debatę prowadził prof. dr hab. Zbigniew Witkowski.

Zapraszamy do obejrzenia!

Montaż: Paweł Fura, Fundacja MIPiSE.

Ekodebata: Nowa etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła. Odznaczenia, medale i nominacje (wideo).

Debatę poprzedziła  uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz  z okazji 40 lecia PKE Medali PKE-Małopolska.

Debata odbyła się 15 marca 2021 r. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Organizatorzy: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego – Małopolska oraz Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej. Partnerzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kraków, MPO Kraków, Wodociągi Kraków oraz Lafarge Polska.

Zapraszamy do obejrzenia!

Montaż: Paweł Fura, Fundacja MIPiSE

Nowa etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła. Wykład prof. Zbigniewa Mirka (wideo)

Wykład prof. Zbigniewa Mirka. Zadania katolika w ochronie środowiska, teraz i w perspektywie. Czy potrzebna jest nowa etyka? Czy nie wystarczy powrót do źródeł, do etyki chrześcijańskiej?

Temat debaty nawiązuje do ksiażeczki pod takim samym tytułem autorstwa Margueritte A.Peters (wydawnictwo www.loretanki.pl).

Debata odbyła się 15 marca 2021 r. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Organizatorzy: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego – Małopolska oraz Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej. Partnerzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kraków, MPO Kraków, Wodociągi Kraków oraz Lafarge Polska.

Zapraszamy do obejrzenia!

Montaż: Paweł Fura, Fundacja MIPiSE

Nasza drużyna

Zygmunt Fura – Prezes Fundacji Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej

dr Zygmunt Fura

dr nauk chemicznych | absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Chemik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, także studia fizyki i podyplomowe prawa autorskiego.

Współzałożyciel Polskiego Klubu Ekologicznego (23.09.1980) , w latach 1980-1988 prezes Okręgu Małopolska PKE oraz członek  władz najwyższych PKE. Uczestnik wielu konferencji ekologicznych i demonstracji w ponad 20 krajach świata, dziennikarz , autor ponad 200 artykułów o tematyce ekologicznej, aktualnie Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska .Uczestnik wielu kampanii na rzecz ochrony  powietrza i walki ze smogiem.

W roku 1985  stypendysta Rządu USA – wyjazd studyjny (4 miesiące) na zaproszenie EPA(Amerykańska Agencja Ochrony Srodowiska).Posiadacz certyfikatu znajomości problemów ekologicznych USA.W roku 1987 uczestnik debaty i seminarium w Wilson Center Waszyngton (Pprzemiany w Europie Wschodniej i problemy ekologiczne), w jednym z najbardziej prestiżowych think-tanków w świecie.

W roku 2016 wspołzałożyciel i aktualnie  Prezes Fundacji Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej. Odznaczony Honoris Gratia za zasługi dla Krakowa oraz Odznaka “Za Zasługi dla Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej” Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Koszykówki, Kordelas Leśnika Polskiego.

Pasjonat sportu i dobrej muzyki rockowej

Zbigniew Witkowski  –  Wiceprezes Zarządu Fundacji MIPiSE

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prof. dr hab. | Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, biologia, ekologia owadów, ochrona ekosystemów, wpływ turystyki na środowisko, członek rad naukowych parków narodowych, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, były Prezes Zarządu Głównego PKE, aktualnie Prezes Zarządu Okręgu PKE Małopolska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej, autor ponad 300 opracowań, publikacji i ekspertyz ekologicznych.

ekspert d/s oceny środowiskowej inwestycji

Tadeusz Kopta

dr inż. Tadeusz Kopta

dr inż. | Absolwent Politechniki Krakowskiej

Absolwent Politechniki Krakowskiej, doktorat na Uniwersytecie Szczecińskim: alternatywna polityka transportowa wg. zasad ekorozwoju, specjalista w zakresie polityki transportowej, autor podręczników o projektowaniu infrastruktury rowerowej i wpływie transportu na środowisko, organizator pierwszych w Polsce demonstracji rowerowej (5.06.1985), uczestnik światowych konferencji także w USA(ONZ), posiadacz licznych certyfikatów w zakresie polityki transportowej, w PKE od 1981 roku, aktualnie członek Rady Naukowej PKE Małopolska,

kierownik projektu “polityka komunikacyjna”

Jakub Andrzej Kaźmierczak

mgr Jakub Kaźmierczak

mgr, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

analityki i ekspert od zagrożeń ekologicznych: katastrofy i awarie. Ocena stanu  technicznego przemysłowych i komunalnych instalacji krytycznych (rurociągi, zbiorniki, cysterny, dachy), metoda emisji akustycznej: 15 lat doświadczenia i praktyki. Certyfikaty  krajowe i zagraniczne.- Kierownik Laboratorium w Acoustic Emission Diagnostic Polska.

Zofia Stompor

mgr inż. Zofia Stompor

Mgr inż. inżynierii środowiska, Koordynator Pilotażowego Klastra Energii
„Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego”, współrealizator wielu innowacyjnych projektów krajowych i międzynarodowych –
problematyka ekorozwoju lokalnego,odnawialne zródła energii. Koordynator projektów OZE.

Paweł Fura

mgr Paweł Fura

mgr historii, spec. nauczycielska | absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Z zawodu informatyk programista, z zamiłowania podróżnik. Zwiedził ponad 25 krajów świata. Niegdyś rysownik, fotograf i kamerzysta. Administrator witryny Fundacji. Miłośnik informatyki, historii i astronomii.

O Nas

Fundacja została ustanowiona w dniu 12.08 2016  wpis do KRS z 3 X.2016. Jednym z fundatorów i współzałożycieli fundacji  jest dr Zygmunt Fura, aktualnie Prezes Zarządu Fundacji. Celami Fundacji są m.in.:

 • ochrona środowiska naturalnego
 • wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich
 • współpraca z władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ekologii
 • działania na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich
 • wspieranie działalności naukowej w zakresie ekorozwoju
 • organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu rozwiązań proekologicznych
 • prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i reprodukcyjnej
 • prowadzenie laboratoriów badawczych i badań terenowych
 • współpraca zagraniczna w zakresie ekologii

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej może być:

 • PKD 18.1 – drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
 • PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • PKD 58.1 – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie  nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • PKD 72.1 – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 • PKD 74.90.Z – pozostała działalność  profesjonalna,naukowa i techniczna,gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacja targów,wystaw i kongresów
 • PKD 82.9 – działalność komercyjna,gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 85.5 – pozaszkolne formy edukacji
 • PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
 • PKD 90.0 – działalność twórcza związana z kultura i rozrywka.
 • PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych
 • PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej