Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej

31-159 Kraków, al. J. Słowackiego 17 A

Adres do korespondencji: 30-960 Kraków 1,  skr. poczt. 151, Polska

tel : +48 690 948 966

e-mail: kontakt@pke-krakow.pl, zygfura@gmail.com

NIP  677 240 83 42

KRS 0000 639040 

REGON 365551020

Konto  bankowe NR: 94 1540 1115 2044 5735 9937 0003